સુનવણી / બહુ સમજી વિચારીને બનાવી છે વેક્સિનની નીતિ, સુપ્રીમ કોર્ટના દખલની જરૂર નહીં : કેન્દ્ર સરકાર

supreme court hearing centre government answer on covid management vaccination price

કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રવિવારે મોડી રાતે સુપ્રીમ કોર્ટમાં રસીકરણ અને કોરોના મેનેજમેન્ટ પર સોગંદનામુ રજુ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ