હેલ્થ / શરીરની ચરબી ઝડપથી ઓગાળવી છે તો બ્રેકફાસ્ટ પહેલા એકસર્સાઇઝ કરો

study revealed that exercising before breakfast burns twice more fat than after

વજન ઉતારવા જે લોકો સવારે પરસેવો પાડી રહ્યા છે તેઓ બ્રેકફાસ્ટ પહેલા એકસર્સાઇઝ કરે તો ચરબી બમણી ઝડપે ઓગળે છે તેવું એક નવા સંશોધનમાં બહાર આવ્યું છે. ક્લિનિકલ એન્ડ્રોક્રાઇનોલોજી એન્ડ મેટાબોલિઝમ જર્નલમાં પબ્લિશ સંશોધન અનુસાર બર્મિંગહામ અને બાથ યુનિવર્સિટીના સંશોધકોએ ઓવરવેઇટ લોકોને ત્રણ ગ્રુપમાં વહેંચી નાખ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ