શિક્ષણ વિભાગ / ધો.10 બોર્ડનું પરિણામ: 8.57 લાખ વિદ્યાર્થીમાંથી 17186ને A1 ગ્રેડ, 1.85 લાખને C1 ગ્રેડ, જુઓ કયા જિલ્લામાં સૌથી ખરાબ

Standard 10 Board Exam Result Announced

ગુજરાતમાં ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા, ધોરણ 10 બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ આજે રાત્રે 8 કલાકે સાઈટ પર મુકાયું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ