દાવો / શું તમને ભુલવાની ટેવથી પરેશાન છો ? ભૂલવુ એ બીમારી નથી, વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધનમાં કર્યો દાવો

scientists claim forgetting is a form of learning it helps brain to get more info

માણસને ભૂલવાની ટેવ હોય છે પરંતુ આ ટેવ એ બીમારી નથી. વૈજ્ઞાનિકોએ દાવો કર્યો છે કે ભૂલવુ એ વાસ્તવમાં શીખવાનું એક સ્વરુપ છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ