ગજબ / 'શેતાની જૂતા', જેની બનાવટમાં વપરાયુ માણસનું લોહી, આ કંપનીએ જીત્યો કેસ 

'satan shoes', the blood of man used in its creation

અમેરિકાની મલ્ટીનેશનલ કંપની નાઇકીએ વિવાદીત શેતાની જૂતાથી જોડાયેલ કેસ જીતી લીધો છે. આ જૂતાની ખાસિયત છે કે તેને બનાવવામાં માણસનુ લોહી વપરાયુ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ