અધિકારીઓની ટ્રાન્સફર / ગુજરાતના વાહન વ્યવહાર વિભાગના 8 અધિકારીઓનું ટ્રાન્સફર, જાણો કઈ RTOમાં કયા અધિકારીની બદલી

RTO: Transfer of 8 officers of Transport Department of gujarat

ગુજરાતમાં વાહન વ્યવહાર વિભાગમાં RTOની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા વર્ગ-2ના કુલ 8 જેટલા અધિકારીઓની બદલીનો પત્ર જાહેર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ