પ્રોસેસ / 31 માર્ચ સુધી કરાવી લો રજીસ્ટ્રેશન, સીધા ખાતામાં આવશે 4000 રૂપિયા, જાણો કેવી રીતે?

Registration till March 31, Rs. 4000 will be directly credited to the account

જો તમે PM ખેડૂત સમ્માન નીધિમાં હજુ સુધી રજીસ્ટ્રેશન નથી કરાવ્યું તો 31 માર્ચ સુધી કરાવી લો. આવુ કરવાથી તમને ડબલ ફાયદો થશે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ