યોગ દિવસ / રાજકોટમાં યોગ દિવસની અનોખી ઉજવણી, સ્વિમિંગ પુલમાં મહિલાઓએ મળીને ઍક્વા યોગ કર્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ