રાજકોટ / ગોંડલ-જામવાડી GIDCમાં લોખંડનો ઘોડો વીજતારને અડકી જતાં 2 કામદારો ભડથું, ગોઝારા બનાવથી 5 બાળકો બન્યા નિરાધાર

rajkot Gondal-Jamwadi GIDC 2 workers death Electric current

ગોંડલ-જામવાડી GIDCમાં તુલસી ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં શોર્ટ સર્કિટથી 2 કામદારોના મૃત્યુ, ઘઉના ગોડાઉનમાંથી લોખંડનો ઘોડો ખસેડતા બની ઘટના

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ