ઘટના / રેલવેની ચા પર સોશ્યલ મીડિયામાં ખૂબ ચર્ચા: શતાબ્દી એક્સપ્રેસમાં 20ની ચા પર જુઓ કેટલો સર્વિસ ચાર્જ લેવાયો 

Railway tea hotly debated on social media: See how much service charge was levied on Shatabdi Express 20's tea

દિલ્હી અને ભોપાલ વચ્ચે ચાલતી શતાબ્દી એક્સપ્રેસમાં ચા ના ભાવને લઈ સોશિયલ મીડીયામાં ચર્ચા જામી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ