આદેશ / વેક્સિનેશનમાં ધન્નાશેઠોને મળી રહી હતી એવી સુવિધા કે કેન્દ્ર ગિન્નાયું : રાજ્યોને કહ્યું તાત્કાલિક લો એક્શન 

Pvt hospitals star hotels flouting guidelines by offering vaccination package SAYS centre

દિલ્હીની એક ટ્રાવેલ એજન્સીએ તો લોકોને 24 દિવસના ટૂર પેકેજ પણ આપવાની શરૂઆત કરી દીધી હતી. હોટલો સાથે ટાઈઅપ કરીને પેકેજ આપવામાં આવી રહ્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ