તમને ખબર છે? / પોસ્ટલ 'પિન કોડ'ને પુરા થયા 50 વર્ષ, જાણો શા માટે કરવામાં આવી હતી તેની શરૂઆત

post postal service pin code turns 50 independence day 2022

ભારતભરમાં ઘણી જગ્યાઓના નામોના રિપટેશનના કારણે, પિન કોડની જરૂરિયાત થવા લાગી હતી. સ્થાનો અને નામોના ડુપ્લિકેશનને કારણે પત્રો મોકલવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ