રોકાણ / Post Officeની આ સ્કીમમાં જમા કરો ફક્ત 95 રૂપિયા અને મેળવો 14 લાખની મોટી રકમ, જાણી લો પ્લાન

post office scheme invest only 95 rupees daily and earn 14 lakh rupees check details here

પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમ ગ્રામ સુમંગલ ગ્રામીણ પોસ્ટ જીવન વીમા(Gram Sumangal Rural Postal Life Insurance) પોલિસી એ લોકો માટે ફાયદો કરે છે જેમને સમયાંતરે રૂપિયાની જરૂર રહે છે. અહીં 95 રૂપિયાના રોકાણે 14 લાખ રૂપિયા મળે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ