ખગોળીય ઘટના / બોલો લ્યો! ચંદ્રને પણ નડે છે ચાઈના, આ તારીખે રોકેટનો ટુકડો ટકરાશે, વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યું

 Piece Of Chinese Rocket Will Hit The Moon On March 4

4 માર્ચે ચાઇનીઝ રોકેટનો એક ટુકડો અથડાશે ચંદ્રમા સાથે, વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યુ કે આ ઘટના જોઇ શકાશે નહી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ