મોંઘવારીમાં માર / ફરી દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ આસમાને, સૌથી વધુ કિંમત આ શહેરમાં

petrol diseal price hike

નવા વર્ષમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવે નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. વર્ષ 2021ના પહેલા મહીનામાં 7મી વખત પેટ્રોલ-ડિઝલની કિંમતમાં વધારો થયો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ