ચૈત્ર નવરાત્રી / ત્રિમુખી ચામુંડા માતાજી: વિશ્વનું એકમાત્ર એવું મંદિર જ્યાં માતાજીના ત્રણ સ્વરૂપના એકસાથે થાય છે દર્શન

parnera dungar goddess trimukhi chamunda top spritiual places gujarat

માતા ચામુંડા ઉંચા ડુંગર પર બિરાજમાન છે અને ભક્તો પર પોતાનો આશીર્વાદ વરસાવે છે. માતાજીના ડુંગર પર જવા માટે ભક્તોએ મોટો ડુંગર ચડવો પડે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ