જરુરી ખબર / બેન્કમાં રોકડ જમા-ઉપાડ માટે સરકારના નવા નિયમ, આ રકમથી વધારે ટ્રાન્ઝેક્શન પર આપવા પડશે ડોક્યુમેન્ટ

PAN or Aadhaar made mandatory for cash deposits or withdrawals above Rs 20 lakh

નાણા મંત્રાલય હેઠળના સીબીડીટીએ 20 લાખથી વધારે રકમના જમા અને ઉપાડ માટે આધાર અને પાન ફરજિયાત કર્યાં છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ