પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

સ્ટડી / બીજાં બાળકોની સાથે નવા શબ્દો જલદી શીખી લે છે નાનાં બાળકો

With other children, new words are soon learned

પરિવારથી જ બાળકો ભાષા અને અન્ય ચીજો શીખવાની શરૂઆત કરે છે. હવે એક નવીન અભ્યાસમાં બાળકોના શીખવા સંબંધી એક મહત્ત્વની જાણકારી સામે આવી છે. તેમાં જણાવાયું છે કે બાળકો બીજાં બાળકોની સાથે નવા શબ્દ સરળતાથી શીખી જાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ