તમારા કામનુ / BSFમાં પરીક્ષા આપ્યા વગર ઑફીસર બનવાની તક, જાણો કેવી રીતે કરશો અપ્લાય

Opportunity to become an officer in BSF without giving examination

સીમા સુરક્ષા દળમાં અધિકારી બનવાનું સપનુ જોઇ રહ્યાં હોય તો આ તક તમારા માટે જ છે. પરીક્ષા આપ્યા વગર તમે BSFમાં ઑફીસર બની શકો છો. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ