બેઠક / કોમનવેલ્થના મેડલવીર ખેલાડીઓનો એક જ સૂર, 'PM મોદીએ ખૂબ પ્રોત્સાહન આપ્યું', જાણો કોણે શું કહ્યું

One tune from Commonwealth medalists, 'PM Modi gave a lot of encouragement', know who said what

પીએમ મોદીને મળી આવ્યાં બાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ખેલાડીઓનો એક સૂર જોવા મળ્યો હતો કે તેમને પીએમ મોદી તરફથી ખૂબ પ્રેરણા મળી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ