રીપોર્ટ / દુનિયામાં દર 40 સેકન્ડે એક વ્યક્તિ કરે છે આત્મહત્યા : ચોંકાવનારા છે આંકડા

One person commits suicide every 40 seconds in the world

ગયા મહિને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક ફેક્ટશીટ દર્શાવે છે કે, દર વર્ષે વિશ્વમાં આઠ લાખ લોકો આત્મહત્યાને કારણે મૃત્યુ પામે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, દર 40 સેકન્ડે એક વ્યક્તિ આત્મહત્યા કરે છે. બીજી એક અગત્યની હકીકત જે હંમેશાં ચૂકાય જાય છે તે એ છે કે પોતાનો જીવ આપવા સુધીમાં તે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં લગભગ 20 વખત આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કરી ચૂકી હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ