સ્ફોટક ખબર / BIG NEWS: ગુજરાતમાં ધોરણ 1 થી 5નું ઓફલાઇન શિક્ષણ શરૂ થવાને લઈને મોટા સમાચાર

 Offline education of standard 1 to 5 is unlikely to start in Gujarat

ધોરણ 1 થી 5 શાળાઓ શરૂ થવા મામલે VTV ગુજરાતી પાસે સ્ફોટક માહિતી, સૂત્રોના હવાલેથી મળતી ખબર મુજબ ડિસેમ્બર માસ સુધી સ્કૂલ શરૂ નહી થાય

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ