કામની વાત / સરકારે શરૂ કરી નવી સુવિધા, હવે તમારા ફોનમાં રાખી શકશો 5 લોકોના Aadhaar

Now you can keep Aadhaar of 5 people in your phone

આધાર નંબર આજના જમાનામાં ખુબ જરૂરી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે mAdhar ઍપની સુવિધા ગ્રાહકોને આપી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ