તમારા કામનું / હવે ગ્રાહકોને મોંઘા રાંધણ ગેસથી મળશે છુટકારો, બસ ઘરે લઈ આવો આ એક નાનકડી વસ્તુ

Now customers will get rid of expensive cooking gas just bring this thing home

સરકારી ઓઈલ કંપની ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશને સોલર સ્ટોવ તૈયાર કર્યો છે, જે ગ્રાહકોને મોંઘા રસોઈ ગેસમાંથી મુક્તિ અપાવવામાં મદદ કરશે.

Loading...