રાજકારણ / વિસ્તરણ બાદ મોદી કેબિનેટ અત્યાર સુધીનું સૌથી યુવા કેબિનેટ બનશે

new modi cabinet will be youngest ever more women ministers and youths to get birth in cabinet expansion

મંત્રી મંડળના વિસ્તાર બાદ આ દેશની અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધારે યુવા કેબિનેટ અથવા આ કેબિનેટમાં મંત્રીઓની ઉંમર લગભગ તમામ કેબિનેટથી ઓછી હશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ