આસ્થા / નવરાત્રી દરમિયાન રસોડામાં ક્યારેય ન કરતાં આ ભૂલ, દેવી કોપાયમાન થશે તો લેવાના દેવા પડી જશે

never do such mistakes during navratri

નવરાત્રીમાં 9 દિવસ માતાની પૂજા અર્ચના કરવાનું મહત્વ છે પરંતુ તે દરમિયાન આ ભૂલો કરશો તો મા અંબા કોપાયમાન થઇ જશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ