છબરડો / આને કહેવાય પ્લાનિંગ વગરનું પ્રદર્શન, રાજકોટ કોંગ્રેસે ED ઓફિસને બદલે GST ઓફિસે કર્યા દેખાવ, પછી જોવા જેવી થઈ

National Herald case: Rajkot Congress Protest at GST office instead of ED office

નેશનલ હેરાલ્ડ કેસનો વિરોધ: આયોજનના અભાવે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસે  ED ઓફિસને બદલે GST ઓફિસે કર્યું પ્રદર્શન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ