દેશની કીર્તિ / ભારતીયોની નસ-નસમાં દેશભક્તિ, હર ઘર તિરંગા હેઠળ 6 કરોડથી વધારે તિરંગાની સેલ્ફી અપલોડ કરાઈ

More than 6 crore Tiranga selfies uploaded on the Har Ghar Tiranga website

કેન્દ્ર સરકારના હર ઘર તિરંગા યોજના હેઠળ અત્યાર સુધી વેબસાઈટ પર 6 કરોડથી વધારે સેલ્ફી અપલોડ કરાઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ