સુવિધા / મોબાઈલ ધારકો માટે સારા સમાચાર, 11 નવેમ્બરથી હવે પોર્ટેબિલીટીના નિયમમાં આવશે નવો બદલાવ

mobile number portability gets easier, will take just two days said by TRAI

મોબાઈલ ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર છે. હવેથી મોબાઈલ નેટવર્ક માત્ર 2 દિવસમાં બદલી શકાશે. એટલે કે પોર્ટિબિલીટીમાં જે 7 દિવસનો સમય લાગતો હતો તેના સ્થાને હવે માત્ર 2 દિવસમાં જ પોર્ટિબિલીટી કરી શકાશે. ટ્રાઈએ કહ્યું કે 4થી 10 નવેમ્બર વચ્ચે નંબર પોર્ટિબિલીટી નહીં થઈ શકે. હવે 11 નવેમ્બરથી મોબાઈલ નંબર પોર્ટિબીલીટી માટે અરજી કરી શકાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ