લો કરો વાત! / એક વિવાહ ઐસા ભી! મેક્સિકોમાં મેયરે મગર સાથે કર્યા લગ્ન, હોઠ પર ચુંબન પણ કર્યું

maxico mayor married to crocodile or alligator as per tradition here are the wedding news

મેક્સિકોના એક નાના શહેરમાં મેયરે મગર સાથે લગ્ન કર્યા હતા.સંગીત સમારોહ સાથે રંગારંગ કાર્યક્રમમાં શરણાઈ અને ઢોલ-નગારાં સાથે લગ્ન કર્યા હતા. અને મગરને ચુંબન પણ કર્યું હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ