મહામારી / આ રાજ્યમાં ધોરણ 10-12 બોર્ડ સિવાયની તમામ પરીક્ષાઓ રદ, વગર પરીક્ષાએ પ્રમોટ થશે વિદ્યાર્થીઓ

Maharashtra Board Class 9 And 11 Exams Cancelled, Varsha Gaikwad

મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે હવે ધોરણ 9 અને 11ના બધા જ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા વગર પાસ કરી દેવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ