રાજનીતિ / અમેરિકામાં ચૂંટણીની તૈયારીઓ શરૂ, 4 રાજકીય પાર્ટીઓના નેતાઓ રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવશે..!

List of United States presidential candidates

અમેરિકામાં ચૂંટણીનું વર્ષ છે.પરંતુ કોરોના મહામારીને પગલે હાલ પ્રચાર પડધમ શાંત છે. જાહેરમાં એક પણ પાર્ટીના નેતા પોતાનો પ્રચાર નથી કરતા,  પરંતુ ટેલીફોનીક અને સોશીયલ નેટર્વક દ્વારા હાલ પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ