રોકાણ / લખપતિ બનવું હોય તો LICની ખાસ પોલિસીમાં માત્ર 1300 રૂપિયાનું રોકાણ કરો, મળશે 63 લાખ રૂપિયા

LIC Jeevan umang policy invest 1300 rupees and get 63 lakh know about this plan

LICની જીવન ઉમંગ પોલિસીમાં નાનું ઇન્વેસ્ટ કરવા પર જીવનભર પૈસા મળતા રહેશે. આ પોલિસીની ખાસ વાત છે કે, તેમા પોલિસી હોલ્ડરને 100 વર્ષની ઉંમર સુધી દર મહિને ફિક્સડ એમાઉન્ટ મળે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ