તમારા કામનું / હવે પોસ્ટ-ઑફિસના ધક્કા બંધ: બસ 20 રૂપિયા આપો, ઘેર બેઠા થશે આટલા કામ

know about post office new service desktop banking

પોસ્ટ ઓફિસે ડેસ્કટોપ બેંકિંગ નામે નવી સુવિધા આપવાનું શરુ કર્યું છે, જેનાં માધ્યમથી ડિજિટલ લાઈફ સર્ટીફિકેટથી લઈને ખાતું ખોલાવવા જેવા ઘણા કામ કરી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ