બોલિવુડ / કંગના બોલી શાહિદની કિસ તો બકવાસ હતી, શાહિદે આપ્યો એવો જવાબ કે બોલિવુડમાં ચર્ચા વધી

 kangana said her experience of kissing shahid was bad

કંગનાને જ્યારે શાહિદ કપૂરને કિસ કરવાના તેમના અનુભવ વિષે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેણે કહ્યું કે તેમનો શાહિદને કિસ કરવાનો અનુભવ બકવાસ રહ્યો હતો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ