જુનિયર ક્લાર્ક પેપર લીક / ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર ચક્કાજામના દ્રશ્યો, ST બસમાં વિનામૂલ્યે મુસાફરી કરી શકશે ઉમેદવારો

Junior Clerk Exam postponed free st bus for students

ગુજરાતમાં જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા રદ્દ થતાં વિદ્યાર્થીઓ ઘરે જવા માટે મફતમાં મુસાફરી કરી શકશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ