તક / ચંદ્ર પર જવા માંગતા હોય તો તમારી પાસે સોનેરી તક છે, આ વ્યક્તિ મફતમાં લઇ જશે

Japanese billionaire seeks eight people to fly to moon

જાપાનીઝ બિલીયોનેર યુસાકુએ 8 લોકોને ચંદ્ર પર જવા માટે ઇન્વાઇટ કર્યા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ