મહામંથન / એક મતનો ફેર, પડી ભાંગી હતી વાજપેયી સરકાર, યુવા મતદાતા મતનું મૂલ્ય કેટલું સમજે છે? તપાસો ઈતિહાસ

January 25 is National Voter's Day, marking 50 lakh first-time voters

મહામંથન: દેશના નાગરિકો પણ ચૂંટણી પ્રક્રિયાનું મહત્વ સમજે અને તેમા સક્રિયપણે ભાગ લે તેવા સારા હેતુથી 2011થી 25 જાન્યુઆરીનો દિવસ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ