ઠપકો / "એક ડીલ કરવામાં તમને આટલા વર્ષો લાગે..." CAG એ કાઢી સરકારની ઝાટકણી

CAG એટલે કે કમ્પટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા એ ઇઝરાયેલી કંપની સાથે કે સોદો ફાઇનલ કરતાં 15 વર્ષ જેટલો સામે લેવા બદલ રક્ષા મંત્રાલયને ઠપકો આપ્યો છે , અને સરેરાશ કરતાં વધુ કિમતો પર UAV એન્જિન લેવા પર IAF એટલે કે વાયુસેનાની પણ આલોચના કરી છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ