તફડંચી / રિક્ષામાં મુસાફરના સ્વાંગમાં આવેલા ગઠિયાઓ આવી રીતે વૃદ્ધનાં ખિસ્સાંમાંથી 15 હજાર તફડાવી ગયા, કાલુપુર પાસેનો બનાવ "

incident has come to light that an old man Ahmedabad was robbed of 15 thousand rupees

અમદાવાદના બાપુનગરથી કાલુપુર જવા નીકળેલા વૃદ્ધને ત્રણ ગઠિયાઓનો ભરમાવી ખિસ્સામાંથી રૂપિયા 15 હજાર સેરવી લીધાની ઘટના સામે આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ