સ્માર્ટ શહેર / વર્લ્ડકલાસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ઉભું કરવા પાંચ વર્ષમાં ગુજરાતમાં પાંચ લાખ કરોડ ખર્ચવાનું આયોજન, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનું મોટું નિવેદન

Inauguration of newly constructed 3-lane railway overbridge on Surat-Olpad road at a cost of Rs.32 crore

સુરત મહાનગરપાલિકાના રૂ.174 કરોડ અને સુડાના રૂ.36 કરોડના વિકાસ પ્રકલ્પોની શહેર-જિલ્લાવાસીઓને ઈ-માધ્યમથી મુખ્યમંત્રી ભેટ આપી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ