ઈલેક્શન 2022 / આવતીકાલે બીજા તબક્કામાં મતનો મહાસંગ્રામ, ખાસ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવાઈ, જુઓ ચૂંટણીપંચે કેવી કરી તૈયારીઓ

In the second phase tomorrow, the election campaign, special arrangements have been made, see how the Election Commission...

બીજા તબક્કાનાં મતદાનમાં 93 બેઠક છે. બીજા તબક્કામાં મુખ્યમંત્રી, 8 મંત્રી અને 60 સીટીંગ ધારાસભ્યો સહિત ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપના 279 ઉમેદવારોનું ભાવિ EVM માં સીલ થશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ