મહત્વના સમાચાર / વાહન લઈને અંબાજી જવાના હોવ તો સાવધાન રહેજો, ટ્રાફિક સમસ્યા વકરતા તંત્રએ લીધો મોટો નિર્ણય

If you want to go to Ambaji with a vehicle be careful

Ambaji News: અંબાજીમાં ગમે ત્યાં વાહન પાર્કિંગ કરતા સાચવજો, યાત્રાધામ અંબાજીમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાના નિરાકરણ માટે જિલ્લા કલેક્ટરે ટોઈંગ ક્રેનની કરી ફાળવણી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ