કામની વાત / શું વર્ષ દરમ્યાન ક્યારેય નથી કર્યો હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ ક્લેમ, તો થશે આ વિશેષ ફાયદો, જાણો કઇ રીતે

If you have never made a health insurance claim during the year then you will get this special benefit know how

જો કોઈ વ્યક્તિ વર્ષમાં એકવાર પણ પોતાના હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સનો ઉપયોગ નથી કરતી તો આવી સ્થિતિમાં વીમા કંપની નો-ક્લેમ બોનસનો લાભ આપે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ