ભયનો માહોલ / 'દીપડો હોય તો પાક સલામત રહે છે': વડોદરાના ગામમાં 6 મહિનાથી દીપડાના ફફડાટ વચ્ચે ફોરેસ્ટ ઑફિસરે જુઓ શું કહ્યું

'If there are leopards, crops are safe': See what forest officer says amid leopard flapping in Vadodara village for 6 months

વડોદરાના ભીમપુરા ગામમાં દીપડાએ દેખા દીધી છે. ત્યારે દીપડો 6 મહિનાથી ગામની આસપાસ ફરે છે. ત્યારે આ બાબતે ફોરેસ્ટ અધિકારીએ નિવેદન આપ્યું છે કે દીપડો હોવાથી પાક સલામત રહે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ