પ્રોપર્ટીનું પંચનામુ / બિલ્ડરનો ટ્રેક રેકોર્ડ કેવી રીતે કરશો ચૅક?

મકાન,દુકાન કે પસંદગીની ઓફિસની ખરીદી કરતી વખતે કઈ-કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ તેના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવવા માટે જુઓ પ્રોપર્ટીનું પંચનામુ...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ