પ્રોસેસ / આ 5 મિનિટની પ્રોસેસથી જાણી લો કે તમારું PAN કાર્ડ Aadhaar કાર્ડ સાથે લિંક છે કે નહીં

how can check if my aadhaar card is linked to pan check easy process

તમે તમારા PAN કાર્ડને Aadhaar સાથે લિંક કરાવ્યું છે તો જાણો તે લિંક થયું છે કે નહીં. ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગ સ્ટેટસ ચેક કરવા માટે ખાસ સુવિધા આપે છે.

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ