યૂટિલિટી / ચાંદીના વાસણ ચમકાવવા હોય કે કપડાંના ડાઘ અને સ્મેલ દૂર કરવી હોય, કરી લો આ સસ્તો ઉપાય

here are the amazing uses of chalk, try at home

તમે બોર્ડ પર ચૉકથી લખવાની મજા તો લીધી હશે અને આજે કદાચ તમારા બાળકો રમવામાં અનેક વાર ચૉકનો ઉપયોગ પણ કરતાં જ હશે. બોર્ડ પર લખવા સિવાય ચૉકથી ઘરના અન્ય કયા કામને સરળ બનાવી શકાય છે. ચૉકની મદદથી તમે ઓછી મહેનતે કેટલાક મુશ્કેલ કામ જેમકે કપડાંના ડાઘ, બૅડ સ્મેલ કે પછી ચાંદીના વાસણો ચમકાવવા જેવા કામ પણ ચપટીમાં કરી શકો છો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ