વિરોધ / ગાંધીનગરમાં આરોગ્યકર્મચારીઓનું વિરોધ પ્રદર્શન! સરકારે પાસે શું કરી રહ્યા છે માગ, સરળ શબ્દોમાં સમજો

Health workers protest in Gandhinagar

ગુજરાત રાજ્યના 10 હજારથી વધારે સરકારી ડૉક્ટરો આજથી પડતર માંગણીઓને લઈને હડતાળ પર ઉતર્યા છે.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ