મુશ્કેલી / 20 દિવસથી ગુજરાતમાં RTO ઠપ: હજારો વાહનચાલકોને પડે છે ધક્કો, 400ની જગ્યાએ 1500નો ખર્ચ

gujarat rto renewing license process stop some issue

જે અરજદારોના લાયસન્સ 2010 પહેલા ઇશ્યુ થયા છે, તેમના લાયસન્સ હવે રિન્યુ થઈ રહ્યા નથી. RTOમાં ધક્કા ખાતા અરજદારોને વેબસાઇટ બંધ હોવાની વાત કહીને પછી આવજોનો જવાબ મળી રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ